Download hier de pdf van onze nieuwe folder: Aanbod ACT Training Alexander

Welkom
Welkom op de website van ACT-Training.nl. ACT dat staat voor Acceptance Commitment Therapy, is een nieuw psychologisch model dat niet klachtgericht werkt, maar juist uitgaat van wat iemand wil bereiken in zijn of haar leven.

Voor wie?
ACT-training.nl is onderdeel van ACT-Training Alexander en organiseert workshops en (incompany-)trainingen voor professionals en ge´nteresseerden om kennis over ACT op te doen en uit te wisselen. Wij willen binnnen de verschillende werkvelden van de hulpverlening (denk ook aan systeemtherapeuten, groepswerkers, PMT'ers, maatschappelijk werkers e.d.) een klimaat stimuleren waarbij actieve acceptatie van gedachtes en gevoelens, een belangrijke rol speelt wanneer mensen werken aan hun toekomst.

Wat maakt ACT anders?
ACT gaat er vanuit dat "pijnlijke" gedachtes en gevoelens onderdeel zijn van het leven. De rollen of functies die deze gedachtes en gevoelens hebben verschillen per persoon. Zij kunnen het leven van mensen negatief be´nvloeden.

Wanneer gedachtes en gevoelens het leven van iemand negatief be´nvloeden kun je werken met ACT om deze invloed te verkleinen. Daarbij richt ACT zich vooral op de rollen die deze gedachtes en gevoelens hebben, dus niet zozeer op de inhoud.

Het doel van ACT is om de inhoudelijke strijd met gedachtes en gevoelens te staken; geen uren, dagen of maanden te spenderen aan zorgen en pijn. Maar een leven te leiden dat overeen komt met de persoonlijke idealen (waarden en doelen) die iemand wil nastreven. Centraal staat daarbij:

"Leren door middel van ervaringen".
ACT-TRAINING.NL is een initiatief van drie jonge psychologen, geboeid door Acceptance Commitment Therapie (ACT).

Andreas Galipo

David Rinsampessy

Ruud Verhagen

volgende pagina